Opis projeka i ciljevi:

SVRHA projektnog prijedloga pod nazivom Internacionalizacija tvrtke Tep Ex d.o.o. s ciljem povećanja konkurentnosti poslovanja jest ostvarenje rasta i konkurentske prednosti na tuzemnom i inozemnom tržištu te jačanje tržišne pozicije tvrtke Tep Ex d.o.o. u cilju ostvarenja bržeg gospodarskog rasta.

Specifični ciljevi:
1) Rast produktivnosti tvrtke Tep Ex u svrhu generiranja većih prihoda te efektivnosti poslovanja
2) Jačanje konkurentnosti tvrtke putem marketinških aktivnosti na tuzemnim i inozemnim tržištima
3) Osiguranje konkurentnosti poslovanja i ostvarenje potencijala za jačanje pozicije na vanjskim tržištima

Ukupna vrijednost projekta: 330.463,90 kn

EU odobrena bespovratna sredstva: 172.682,25 kn

Privatni doprinos: 97.134,15 kn

Razdoblje provedbe projekta 02. siječnja 2018. do 02. siječnja 2019.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Rezultati projekta:
1) Povećanje udjela izvezenih proizvoda u odnosu na ukupno prodane za 25% do 2019. godine
2) Povećanje prihoda od prodaje za 22% do 2019. godine
3) Povećanje dodane vrijednosti proizvoda (Smanjenje trajanja vremena od narudžbe do isporuke za 10%, povećanje profitne marže proizvoda za 10%)
4) Minimalno 6 novih ugovora s inozemnim kupcima do 2019. godine
5) Zapošljavanje minimalno 16 novih djelatnika do 2021. godine (odnosno 11 novih djelatnika do 2019. godine)

Kontakt osoba: g. Mladen Marijan, direktor

Više o natječajima saznajte na www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Tep ex d.o.o.