Tvrtka TEP Ex d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti tvrtke TEP Ex d.o.o. odlaskom na inozemne sajmove s ciljem ostvarenja prihoda od internacionalizacije poslovanja“, referentnog broja KK.03.2.1.16.0298

Cilj projekta je jačanje tržišne pozicije Prijavitelja, odnosno povećanje sposobnosti Prijavitelja za sudjelovanje na globalnim tržištima te samim time i pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 345.280,33 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 197.385,33 kn

Bespovratna sredstva – 126.326,60 kn

Privatni doprinos – 71.058,73 kn

Projekt je započeo 20. kolovoza 2019. te je planirano trajanje do 20. prosinca 2022. godine.

Specifični ciljevi projektnog prijedloga:

  • povećanje prihoda od izvoza za 15% svake godine
  • zadržavanje broja djelatnika
  • ulaganje u edukaciju djelatnika s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Kontakt osoba za više informacija: Mladen Marijan, +385 98 233 379, e-mail: marijan@tepex.hr Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr