Jačanje konkurentnosti i spremnosti za digitalnu i zelenu tranziciju poduzeća Tep Ex d.o.o.

Tvrtka TEP EX d.o.o. uspješno provodi projekt pod nazivom „Jačanje konkurentnosti i spremnosti za digitalnu i zelenu tranziciju poduzeća TEP Ex d.o.o.“, referentnog broja KK.11.1.1.01.0181

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 671.754,39 €

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 439.055,15 €

Bespovratna sredstva – 179.281,58 €

Privatni doprinos – 259.773,58 €

Projekt je započeo 01.07.2021. te su uspješno završene sve aktivnosti 01.07.2023.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

  • Povećanje prihoda od prodaje za 25,10% u 2025. u odnosu na 2019.
  • Povećanje prihoda od izvoza za 25,10% u 2025. u odnosu na 2019.
  • Povećanjem broja zaposlenih za 6 novih djelatnika u 2025. u odnosu na 2019.
  • Povećanje proizvodnih kapaciteta za 100%
  • Smanjenje utroška energije za 10% po jedinici proizvoda
  • Smanjenje utroška dizelskog goriva na godišnjoj razini od 1200 l
  • Povećanje recikliranog materijala u proizvodnji za 4 tone sirovine godišnje
  • Smanjenje potrošne električne energije na godišnjoj razini od 15.000 kW

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Kontakt osoba za više informacija:  Mladen Marijan, + +385 98 233 379, e-mail: marijan@tepex.hr

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr